The story of a doctor who is about to retire. Are his last days at work a good time to look inside himself and the world?

Historia lekarza, który niebawem przejdzie na emeryturę. Czy ostatnie dni pracy to dobry moment na spojrzenie w głąb siebie i świata?

Back to Top