A pair of young musicians stand on the threshold of the new and the old. All the moments they have spent together come into focus and end in one moment, the moment of a live performance on a local TV show. How do they part when the soul screams not to do it, and the body says the end is the only chance for release?

Para młodych muzyków stoi na progu nowego i starego. Wszystkie wspólne chwile spędzone razem, skupiają się i kończą w jednym momencie, momencie występu na żywo w lokalnym programie telewizyjnym. Jak rozstać się kiedy dusza krzyczy, żeby tego nie robić, a ciało mówi, że koniec jest jedyną szansą na uwolnienie?


Back to Top