Para artystów wypoczywa nad jeziorem. To co znajdują nad brzegiem sprawia, że zmuszeni są zweryfikować wzajemne uczucia.
A pair of artists are relaxing at the lake. What they find on the shore causes them to verify their feelings for each other.
Back to Top